GET IN TOUCH
  • Kilele Climb Tours:P.O. Box 7248, Moshi, Tanzania
  •  ::+255 718 365 777
  • ::info@kileleclimb.com
  • Working Days/Hours:Mon – Sat / 10:30 AM – 6:30 PM